Sinem sizin için okusun
Harun sizin için okusun
in

Cinsiyet eşitsizliğinde son sıralardayız

Cinsiyet eşitsizliği, insani gelişmenin önündeki en büyük engel olmaya devam ediyor. 2019’un sonuna yaklaştığımız şu günlerde cinsiyet eşitsizliği konusunda ilerleme kaydetsek de, kadınlar dünyanın her yerinde ayrımcılık ve şiddet çekmeye devam ediyor.

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2020 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi’nde Türkiye, 153 ülke arasında 130. sırada yer aldı.

Kadınların ekonomiye katılımı, fırsat eşitliği, eğitim olanakları, sağlık ve kadınların siyasal açıdan güçlendirilmesi gibi kriterlere göre hazırlanan endekste Türkiye; kadınların ekonomiye katılımı ve fırsat eşitliği kategorisinde 136., işgücüne katılımda 135., aynı işe eşit ücrette 106., eğitim olanaklarına erişimde 13., sağlıkta 64. ve siyasi yaşamda temsilde 109. sırada yer aldı.

Türkiye, bölgesel sıralamada ise Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki 19 ülke arasında İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Tunus’un ardından 5. sırada yer alıyor.

Elimizden geleni yapamıyoruz

Birleşmiş Milletler raporuna göre; dünya genelinde 15-49 yaş arasındaki 5 kadından biri, 12 aylık bir süre içerisinde fiziksel veya cinsel şiddet yaşadığını bildirmiştir ve 49 ülkede şu anda kadınları aile içi şiddetten koruyan yasalar maalesef yok.

Son on yılda yüzde 30 oranında azalmış olan çocuk evliliği gibi konularda ilerleme kaydedilmekle birlikte, bu tür uygulamaları tamamen ortadan kaldırmak için yapılması gereken çok iş var.

Kadınlarımızın ve kız çocuklarımızın eğitime eşit erişim, sağlık hizmeti, iyi iş, siyasi ve ekonomik karar alma süreçlerinde temsil edilmesi, sürdürülebilir ekonomileri besleyecek, toplumlara ve insanlığa büyük ölçüde fayda sağlayacaktır. İşyerinde kadın eşitliği ile ilgili yeni yasal çerçevelerin uygulanması ve kadınları hedef alan zararlı uygulamaların ortadan kaldırılması, dünyadaki pek çok ülkede yaygın olan toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığa son verilmesi için çok önemlidir.

Rakamlar ve gerçekler

Birleşmiş Milletler raporlarına göre;

– 18 ülkede, eşler yasal olarak eşlerinin çalışmasını engelleyebilir; 39 ülkede kadın ve erkeklerin eşit miras hakları yoktur; 49 ülkede kadınları aile içi şiddetten koruyan yasalar bulunmuyor.

– Beş kadın ve kız çocuğundan biri, son 12 ay içinde fiziksel ve / veya cinsel şiddet yaşadı. Ancak, 49 ülkenin özellikle kadınları bu tür şiddetten koruyan yasaları bulunmuyor.

– Kadınlar dünya genelinde siyasi alanda önemli girişimler yapmış olsa da, ulusal parlamentolarda temsil yüzdesi 23,7 olarak hala eşitlikten uzak.

– 46 ülkede, kadınlar, ulusal parlamentodaki sandalyelerin yüzde 30’undan daha az paya sahipler.

– Dünya genelinde kadınların sadece yüzde 52’si, cinsel ilişkiler, doğum kontrol yöntemleri ve sağlık bakımı konularında serbestçe kendi kararlarını veriyor.

– Küresel olarak, tarımsal arazi sahiplerinin sadece yüzde 13’ü kadın.

Ve diyoruz ki;

Dünyanın her yerinde tüm kadın ve kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılığa son verin!

İnsan ticareti ve cinsel ve diğer istismar türleri dahil, kamusal ve özel alanlarda bulunan tüm kadın ve kız çocuklarına yönelik her türlü şiddeti ortadan kaldırın!

Çocuk yaşta evlilik, zorla evlendirme ve kadın sünneti gibi tüm zararlı uygulamaları ortadan kaldırın!

Kadınların siyasi, ekonomik ve kamusal yaşamda her türlü karar verme seviyesinde tam ve etkili katılım ve eşit fırsat eşitliği sağlayın!

Cinsel sağlık, üreme sağlığı ve üreme haklarına evrensel erişimi sağlayın!

Kadınlara ekonomik kaynaklara eşit haklar sunmanın yanı sıra, ulusal yasalara uygun olarak toprak ve diğer mülkiyet, mali hizmetler, miras ve doğal kaynaklar üzerinde mülkiyete ve kontrole erişim hakkı sağlamak için reformlar yapın!

Cinsiyet eşitliğinin teşviki ve tüm kadınların ve kız çocuklarının her seviyede güçlendirilmesi için sağlam politikalar ve uygulanabilir mevzuatları kabul edin ve var olanları güçlendirin!

Kadın ve Kadın Ekibi

Kadinvekadin.net özel içeriğidir.

Rapor Et

Paylaşımı puanlamak ister misiniz?Yorumun nedir ?

Paylaşan Yogber : Alev Aksoy

Odanızı büyük boy aynalarla süslemek için 3 neden

2020’de internet televizyonun tahtına oturuyor